NURSE CALL SYSTEM

ระบบเรียกพยาบาล 

 คือ ระบบสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแล เพื่อที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้ดูแลสามารถทราบได้ทันทีว่าห้องใดหรือเตียงใดเรียกมา เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

          ปัจจุบันในโรงพยาบาล   สถานีอนามัย   คลีนิคได้นำระบบเรียกพยาบาลมาใช้อย่างแพร่หลาย   บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเรียกพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบและเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล ให้แก่องค์กรที่กำลังจะติดตั้งระบบใหม่ หรือกำลังจะปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนประกอบของระบบเรียกพยาบาล
    1.ชุดควบคุม  (Master  Station) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล สามารถติดต่อ  พูดคุยกับชุดเรียกพยาบาล หรือ Sub Station ได้ ในกรณีที่ชุดเรียกพยาบาลเป็นรุ่นโต้ตอบได้  ชุดควบคุมมีลำโพง และ ไมโครโฟนภายในตัวเครื่อง  มีสัญญาณเสียงและไฟแสดงหมายเลขห้องหรือเตียงผู้ป่วยเมื่อชุดเรียกพยาบาลมีการใช้งาน หากชุดควบคุมเป็นระบบดิจิตอลอาจมีจอ LCD แสดงเหตุการณ์ต่างเป็นข้อความและอาจมีช่องทางเชื่อมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลหรืออาจจะเชื่อมต่อกับปริ๊นเตอร์ได้ และระบบไฟที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นไฟกระแสตรง(DC)


   2.เรียกพยาบาล (Sub Station) เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้เรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน  ติดตั้งที่หัวเตียงมีสวิทซ์กดเรียกพยาบาลและมีสัญญาณแสดง  มีทั้งรุ่นที่สามารถพูดคุยกับชุดควบคุม และไม่สามารถพูดคุยได้ มีสวิทซ์ยกเลิกการทำงาน และมีจุดสำหรับต่อสายกด


   3.สายกดเรียกพยาบาล (Call Cord) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้กระชับมือ สามารถกดปุ่มได้สะดวก มีลักษณะเป็นสาย วางอยู่ข้างตัวผู้ป่วย ยืดหยุ่น ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป ควรมีหัวต่อเป็นเกลียว ยากต่อการดึงให้หลุดได้ ใช้ร่วมกับชุดหัวเตียงกดเรียกพยาบาล มีสายเสียบและมีสวิทซ์กดเรียกที่ปลายสายมีความยาวสายที่เหมาะสม

  4.สวิทซ์ดึงเรียกพยาบาลในห้องน้ำ (Emergency Switch) คือสวิทซ์ติดตั้งในห้องสุขาเป็นชนิดกดหรือดึงเรียกพยาบาล ประกอบด้วย สวิทซ์กดเรียก พร้อมเชือกสำหรับดึงและเมื่อมีการเรียกจะมี LED แสดงผลการทำงาน

  5.โคมไฟหน้าห้อง (Corridor Light) คือไฟฉุกเฉินสำหรับติดตั้งหน้าห้องพักคนไข้ เป็นหลอดไฟหรืออาจเป็น LED ครอบด้วยโคมพลาสติกสีขาว หรืออาจจะมีหลากสีเพื่อเสดงสถานะต่าง ให้พยาบาลได้รับรู้ ว่ามีคนไข้เรียกมาจากห้องไหน สัญญาณไฟจะติดเมื่อมีการกดสวิทซ์ที่หัวเตียงหรือดึงสวิทซ์ห้องน้ำ  สัญญาณไฟจะดับเมื่อมีการกดสวิทซ์ที่ชุดควบคุม (Master  Station) หรือที่สวิทซ์ยกเลิกของชุดเรียกพยาบาล (Sub Station) 

        การเลือกนำไปใช้งาน ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่หวังที่จะได้รับตามสมควรกับสถานที่เพราะ ระบบที่มีความสามารถสูงราคาก็มักจะสูงด้วยบางครั้งอาจเกินความจำเป็น และควรเลือกตามลักษณะของระบบเรียกพยาบาลที่ดี ที่แนะนำไว้ข้างต้น และติตตั้งโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในประเทศได้แก่ COMMAX, AUSTCO, AIPHONE, FORTH เป็นต้น ในระบบดิจตอลมักจะมีความซับซ้อนมากกว่าระบบอนาล็อกทั้งในเรื่องการเดินสายและการโปรแกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ระบบเรียกพยาบาลที่เหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com